תודה שקנית כרטיסי השפעה ושכנוע!

הנה הקבצים:

לחצו על התמונות כדי להורדה והדפסה עצמית של הקלפים

איסטרטגיות השפעה
טקטיקות שכנוע
ניתוח מצב
2.jpg
5.jpg
4.jpg
X 10
X 56
X 12