לחצו על הקורס כדי לראות פרטים

הקורס בהכנה. זאת מכירה מוקדמת במחיר טרום השקה. ברגע שהקורס יושלם המחיר יעלה ל- 1650₪